Project omschrijving

Digitale visualisatie bij de publicatie ‘Resultaten analyse natuurverhalen’, Alterra 2013

In opdracht van Wageningen UR | Alterra, B.Breman, A. Buijs, M.Goossen, 2013