Project omschrijving

Een ‘Persoonlijk Paspoort’ dat meegroeit met de jaren: hoe breder de rol, hoe hoger de leeftijd. Aan de buitenzijde een visualisatie van de kwantitatieve identiteit in gecodeerd sofinummer en groeicurve, aan de binnenzijde de kwalitatieve identiteit uitgedrukt in woon- en reislokaties, familierelaties, werk en studie.

ArtEZ, 2012