Project omschrijving

Kun je als ontwerper betrokkenheid creëren van consumenten bij lokale voedselproducenten en hun producten?

In opdracht van Oregional is cross-mediaal concept ontwikkeld voor een winkel met streekproducten in een stedelijke omgeving. Dit concept is gericht op de beleving van – en informatievoorziening over – de producten en hun herkomst, waarbij alle zintuigen worden geprikkeld. Dit uitgangspunt is vertaald naar een visuele identiteit, onder meer uitgewerkt in affiches, prijskaartjes, vouwboekjes/loyalty programma, panelen, belettering en in een voorstel voor de winkelopzet en -vormgeving, waarin landschaps- en productbeleving centraal staat.

Eindexamenopdracht ArtEZ, 2013.

Noot: inmiddels is het winkelconcept gestart, maar daarbij is het totaalconcept zoals ontworpen niet overgenomen door de exploitanten.