Project omschrijving

“Een vruchtbaar initatief. Lessen en ervaringen van StJan Kloosterburen”. Brochure en vouwvel als omslag, te gebruiken als affiche.

In opdracht van Alterra, Wageningen UR en Wetenschapswinkel, 2014.