Project omschrijving

“Naar een sustainistisch ideaal. How to design beyond green.” Eindexamenscriptie

Hoe kun je als ontwerper een bijdrage leveren aan een samenleving die meer gericht is op lokaliteit, delen, proportionaliteit en verbondenheid dan op overconsumptie en -überindividualisering? Hoe kun je op een effectieve manier mensen faciliteren en motiveren tot (structureel) gedrag, dat aansluit bij een meer sustainistische waardeoriëntatie? Zonder deze waardeoriëntatie op te dringen?

Door gebruik te maken van gedragswetenschappelijke kennis als toetsingskader, samen te werken met andere disciplines en het betrekken van gebruikers bij het ontwerpproces. Kortom: Motivational design als kansrijke strategie voor ontwerpen voor maatschappelijke verandering en met spel-denken (gamificatie) als een mogelijk effectief instrument.

ArtEZ, 2013

Kijk hier voor een printbare samenvatting