Project omschrijving

Een inspirerend interactief document voor boeren die zich willen oriënteren op een aangepaste, “groenere” bedrijfsvoering.  Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw
Interactieve publicatie, 2019

Bekijk hier de volledige pdf. Best te bekijken op desktop, in fullscreenmodus

In opdracht van Wageningen University & Research | Wageningen Economic Research