Project omschrijving

Van anonieme groente naar herkenbare ‘wortels’ van je eten. Van vervreemding naar verbinding.

Kunstroute Renkum 2014