Project omschrijving

“Leren van beleidsinstrumenten voor ondernemen met natuur”. Interactieve publicatie.

In opdracht van Wageningen UR | Alterra en  Ministerie van Economische Zaken, 2014

Bekijk hier de interactieve publicatie