Project omschrijving

Maandelijks stelt de team Beleidsinformatie van de Provincie Overijssel een beleidsthema centraal. Voor een aantal thema’s heb ik de visualisaties mogen ontwikkelen die de inhoud van de gepubliceerde artikelen in essentie weergeven.